INGYENES VIDEÓ letöltő a Youtube-raSzolgáltatásunk használatával elfogadja az általunk elfogadott szolgáltatást használati feltételek.

INGYENES VIDEÓLETÖLTŐ: Töltsd le a YOUTUBE-ot, a FACEBOOK -T, és TÖBB ...

A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK / AJÁNLATI POLITIKA

Üdvözöljük a keepvid.tube oldalon (a „Weboldal”). A Weboldal, valamint a KeepVid („Company”) online termékek és szolgáltatások (együttesen „Szolgáltatások”) használatára az Ön és a Társaság között létrejött jogi megállapodás feltételei vonatkoznak. Ez a megállapodás a jelen Szolgáltatási feltételekből és a társaság adatvédelmi politikájából (együttesen a „Feltételek”) áll.
 1. Weboldal.
  A weboldal kifejezés, ahogy azt itt használjuk és az (1) bekezdésben meghatározza, korlátozás nélkül magában foglalja az információkat, linkeket és minden egyéb szolgáltatást, amelyhez bármely ismert eszközön vagy eszközzel elérhető, amelyet már ismert vagy a későbbiekben fejlesztettek ki és elérhetők a weboldalon, ideértve a szolgáltatások korlátozását is, . Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldal használata bizonyos kommunikációt eredményezhet a Társaságtól, például szolgáltatási bejelentéseket, megrendelések feldolgozását és adminisztratív üzeneteket.
 2. A feltételek elfogadása.
  A Szolgáltatások használatához először el kell fogadnia a Feltételeket. Nem használhatja a Szolgáltatásokat, ha nem fogadja el a feltételeket. A Szolgáltatások használatával elfogadhatja a feltételeket. Ebben az esetben megérti és beleegyezik abba, hogy a Társaság attól a naptól kezdve a Szolgáltatások használatát a Feltételek elfogadásának tekinti. Nem használhatja a Szolgáltatásokat, és nem is fogadhatja el a Feltételeket, ha: (i) nem vagy túl korú, hogy kötelező erejű szerződést kössön a társasággal; vagy (ii) Ön olyan személy, akinek az Amerikai Egyesült Államok vagy más országok törvényei szerint tilos a Szolgáltatások igénybevétele, beleértve azt az országot is, amelyben tartózkodik, vagy ahonnan a Szolgáltatásokat használja.
 3. A feltételek módosítása.
  A társaság időről időre megváltoztathatja a feltételeket. Amikor ezek a változások megtörténnek, a Társaság itt közzéteszi a felülvizsgált feltételeket. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Szolgáltatásokat az alkalmazandó feltételek megváltozásának dátuma után használja, akkor a felhasználás a frissített feltételek elfogadását jelenti.
 4. követelmények.
  Ön vállalja, hogy a Weboldalt csak olyan célokra használja, amelyeket a Feltételek és az alkalmazandó törvények, rendeletek vagy az érintett joghatóságok által általánosan elfogadott gyakorlatok megengednek.
 5. Tiltott magatartás.
  Ön elfogadja, hogy nem:
  1. Vegyen részt minden olyan tevékenységben, amely zavarja vagy megzavarja a Weboldalt, a Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszolgálókat és hálózatokat, vagy engedelmeskedik a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatok követelményeinek, eljárásainak, irányelveinek vagy előírásainak;
  2. Használja a Szolgáltatásokat csaló vagy illegális célokra, vagy személyes azonosításra alkalmas információk gyűjtésére előzetes hozzájárulás nélkül;
  3. Fejlécek hamisítása, azonosítók kezelése vagy bármilyen más magatartás befolyásolása bármely tartalom eredetének megváltoztatása érdekében;
  4. Töltsön fel, tegyen közzé, küldjön e-mailt, továbbítson vagy egyéb módon hozzáférhetővé tegyen olyan tartalmat, amely bármely fél szabadalmát, védjegyét, üzleti titkot, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonjogát sérti;
  5. Töltse fel, tegye közzé, küldje el e-mailben, továbbítsa vagy más módon tegye elérhetővé bármilyen olyan szoftvert tartalmazó vírust vagy bármilyen számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat, amelyek bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver, vagy telekommunikációs berendezés megszakítására, megsemmisítésére vagy korlátozására szolgálnak;
  6. Bármely kereskedelmi tartalom feltöltése, feladása, e-mailben küldése, továbbítása vagy más módon elérhetővé tétele; vagy
  7. Személyesíthet más személyt vagy szervezetet, vagy hamis módon állíthatja elő, vagy hamis módon állíthatja elő személyével vagy szervezetével való kapcsolatát a regisztráció során vagy más módon.
 6. megfigyelés.
  A Vállalat fenntartja a jogot, de nincs kötelezettsége, hogy bármilyen okból, értesítés nélkül vagy értesítés nélkül megfigyelje, szűrje, áttekintse, visszautasítsa vagy eltávolítsa a Tartalmat a Weboldalról.
 7. befejezés.
  A Feltételek mindaddig érvényesek lesznek, amíg azokat Ön vagy a társaság nem szünteti meg. Ha fel kívánja mondani a Vállalattal fennálló jogi megállapodását, akkor ezt megteheti, ha megszünteti az összes Szolgáltatás igénybevételét. A társaság bármikor, saját belátása szerint, felmondással vagy értesítés nélkül, felmondhatja veled kötött jogi megállapodását, ideértve, ha: (i) megsértette a Feltételek bármelyik rendelkezését; (ii) a Szolgáltatásokat módosítják, megszüntették, vagy már nem voltak kereskedelmi szempontból életképes.
 8. Szellemi tulajdon.
  Ön tudomásul veszi, hogy minden információ vagy anyag, amely a Szolgáltatások vagy a Weboldal részeként vagy azokon keresztül érhető el (a „Tartalom”), kizárólag annak a személynek a felelőssége, amelytől az információ vagy anyag származik. Az összes Tartalmat, ideértve, de nem korlátozva a hirdetéseket, üzeneteket, blogokat, üzeneteket és a weboldalon található harmadik fél linkeit, szellemi tulajdonjogokkal lehet védeni, amelyek a Tartalom szolgáltatója (vagy más személyek vagy szervezetek) tulajdonában vannak. A tartalom alapján (egészben vagy részben) nem módosíthatja, nem bérelheti, nem kölcsönözheti, kölcsönzheti, eladhatja, nem terjesztheti, nem másolhatja és nem hozhat létre származékos munkákat, kivéve, ha a tartalom tulajdonosai írásbeli engedélyt kaptak. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) A Vállalatnak (vagy annak licencadóinak) a Szolgáltatásokhoz és a Vállalat által létrehozott Tartalomhoz és azokhoz fűződő minden jog, tulajdonjog és érdek, beleértve a Szolgáltatásokban fennálló szellemi tulajdonjogokat (függetlenül attól, hogy ezek a jogok) regisztrálva van vagy sem, és bárhol a világon léteznek ezek a jogok); és (ii) az a Vállalat semmilyen módon nem felel és nem vállal semmiféle felelősséget olyan tartalomért, amelyet nem a Társaság készített. A Weboldalon megjelenő védjegyek, szolgáltatási védjegyek és márkanévek a Társaság, annak engedélyesei vagy mások általános törvényei vagy bejegyzett védjegyei. Védjegy, szolgáltatási védjegy vagy kereskedelmi név nem használható fel a tulajdonos kifejezett írásbeli engedélye nélkül.
 9. hozzájárulások.
  Ötletek, javaslatok, áttekintések, dokumentumok és / vagy javaslatok („Hozzájárulások”) benyújtásával a Vállalat felé elismeri, képviseli és beleegyezik abba, hogy:
  1. A hozzászólások nem tartalmaznak bizalmas vagy védett információkat;
  2. A Társaságnak semmiféle közvetlen vagy közvetett titoktartási kötelezettsége nincs a hozzájárulásokkal kapcsolatban;
  3. A társaság jogosult az ilyen hozzájárulásokat bármilyen célra felhasználni vagy közzétenni;
  4. A társaságnak lehet valami hasonló a már megfontolás alatt álló vagy fejlesztés alatt álló hozzájárulásokhoz;
  5. Hozzájárulásod automatikusan a Vállalat tulajdonává válik, anélkül, hogy a Társaság bármilyen kötelezettséget vállalna veled szemben; és
  6. Semmilyen körülmények között nem jogosult semmilyen kártérítésre vagy megtérítésre a Társaságtól.
 10. linkek.
  1. Kimenő. A Szolgáltatások tartalmazhatnak hiperhivatkozásokat más webhelyekre vagy forrásokra. Lehet, hogy a vállalatnak nincs ellenőrzése ilyen webhelyek vagy erőforrások felett. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat nem felelős az ilyen külső webhelyek vagy források elérhetőségéért, és nem támogatja az ilyen webhelyeken vagy azokon elérhető forrásokat vagy termékeket vagy egyéb anyagokat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet Önnek a külső webhelyek vagy erőforrások elérhetősége, vagy az Ön által a teljességre, pontosságra, vagy bármilyen reklám, termék vagy egyéb anyag megléte az ilyen weboldalakon vagy forrásokon.
  2. Beérkező. Ön szabadon hozhat létre egy linket a webhelyre, mindaddig, amíg a link nem utal arra, hogy a vállalat jóváhagyta vagy szponzorálja Önt, a vállalatát vagy a webhelyét. A Webhely egyetlen részét sem korlátozhatja a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 11. Viták harmadik felekkel.
  Ha vita merül fel a weboldal felhasználói, vagy a felhasználó és bármely harmadik fél között, akkor megérti és elfogadja, hogy a Vállalatnak nincs kötelezettsége a részvételre. Abban az esetben, ha vita merül fel egy vagy több másik résztvevővel vagy harmadik féllel, akkor mentesíti a Társaságot, annak tisztviselőit, alkalmazottait, képviselőit, képviselőit és utódjait mindenfajta vagy természetű, ismert vagy ismeretlen, feltételezett követelés, követelés és károkért. vagy váratlan, nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott, amelyek ilyen vitákból származnak, vagy bármilyen módon kapcsolódnak hozzájuk.
 12. A szolgáltatások módosítása vagy megszüntetése.
  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a társaság által nyújtott szolgáltatások formája és jellege időről időre változhat, előzetes értesítés nélkül. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalkozás véglegesen vagy ideiglenesen leállíthatja a Szolgáltatások (vagy bármely szolgáltatás) nyújtását az Ön vagy a felhasználók számára, általában a Vállalat saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül. Ön beleegyezik, hogy a Vállalat nem vállal felelõsséget Önnek vagy harmadik félnek a Szolgáltatások bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.
 13. Kártalanítás.
  Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja és fenntartja a Vállalatot minden olyan igénytől vagy követeléstől, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyeket bármely harmadik fél a Szolgáltatásokon keresztül elküldött, közzétett, továbbított vagy egyéb módon elérhetővé tett tartalom miatt vagy abból fakad, , a weboldalhoz vagy a Szolgáltatásokhoz való kapcsolódás, a Feltételek megsértése vagy más személy bármely joga megsértése. Azt is vállalja, hogy kártalanítja és fenntartja a Vállalatot a Szolgáltatásokon vagy a Weboldalon keresztül nyújtott tartalom használatából eredő bármilyen felelősség vagy károkért, függetlenül attól, hogy ezeket az információkat a Társaság vagy egy harmadik fél bocsátotta-e rendelkezésre.
 14. A GARANCIA NYILATKOZATA.
  Ön kifejezetten megérti és egyetért azzal, hogy a Szolgáltatások használata kizárólagos kockázatára vonatkozik, és hogy a Szolgáltatásokat „ahogy van” és „a rendelkezésre álló” módon nyújtják. Különösen a Vállalat, annak megbízói, leányvállalatai és engedélyesei nem képviselik vagy szavatolja Önnek, hogy (a) a Szolgáltatások használata megfelel az Ön igényeinek; (b) a szolgáltatások igénybevétele zavartalan, időszerű, biztonságos vagy hibamentes; (c) a Szolgáltatások igénybevétele eredményeként az Ön által szerzett bármely információ pontos és megbízható; és (d) a Szolgáltatások részeként Önnek nyújtott bármely szoftver működésének vagy funkcionalitásának hibáit kijavítják. A Szolgáltatások felhasználásával előállított anyagot saját belátása szerint és saját felelősségére készítik el, és kizárólag Ön felelős a számítógépes rendszer vagy más eszköz bármilyen károsodásáért, vagy az ilyen anyagokból származó adatvesztésért. A Társaságtól vagy a Szolgáltatásokon keresztül vagy a Szolgáltatásoktól Ön által beszedett, szóbeli vagy írásbeli információ nem teremt semmiféle garanciát, amelyet a feltételek nem tartalmazzák. A Vállalat kifejezetten elutasítja a weboldalhoz, a Szolgáltatásokhoz vagy az azokon keresztül vásárolt termékekhez kapcsolódó bármiféle jótállást és feltételeket, akár kifejezett, akár hallgatólagos, ideértve, de nem korlátozva a felhasználható jótállást és a forgalmazhatóság feltételeit, az adott célra való alkalmasságot, és nem jogsértés.
 15. KORLÁTOLT FELELŐSSÉG.
  Ön kifejezetten megérti és egyetért azzal, hogy a Társaság, annak megbízói, leányvállalatai és engedélyesei nem felelnek az alábbiakért:
  1. bármilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges, következményes vagy példaértékű károkat, amelyek Önnel felmerülhetnek, bármi esetlegesen okozhatók, és a felelősség bármely elmélete alapján. Ez magában foglalja, de nem korlátozva, a nyereség elvesztését (akár közvetlenül, akár közvetve), a jó akarat vagy az üzleti hírnév elvesztését, az elszenvedett adatok veszteségét, a helyettesítő áruk vagy szolgáltatások beszerzésének költségeit vagy egyéb immateriális veszteségeket. ; vagy
  2. bármilyen veszteség vagy kár, amelyet Önnek felmerülhet, ideértve, de nem korlátozva a következők következményeire: (i) bármilyen, a tartalom teljességére, pontosságára vagy létezésére, vagy bármely kapcsolat eredményeként rád bízott igény vagy tranzakció közted és bármely harmadik fél között; (ii) bármilyen változás, amelyet a Társaság a Szolgáltatásokban végezhet, vagy a Szolgáltatások (vagy a Szolgáltatásokon belüli bármely szolgáltatás) teljes nyújtásának állandó vagy ideiglenes megszüntetése; (iii) a Tartalom törlése, megsérülése vagy tárolása; vagy (iv) a jelszó vagy a számlaadatok biztonságos és bizalmas megőrzése elmulasztása. A Vállalat felelõsségére vonatkozó korlátozások arra vonatkoznak, hogy a Társaságot értesítették-e vagy sem, vagy tudnia kellett-e a veszteségek lehetõségérõl.

  Egyes jogrendszerek nem engedik meg bizonyos garanciák vagy feltételek kizárását, vagy a felelősség korlátozását vagy kizárását a gondatlanságból, a szerződésszegésből vagy a hallgatólagos feltételek megsértéséből, vagy az esetleges vagy következményes károkból eredő veszteségekért vagy károkért. Ennek megfelelően csak az Ön joghatósága szempontjából törvényes korlátozások vonatkoznak rád, és felelősségünk a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

 16. Elismerés.
  Tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (a) elolvasta és megértette a Feltételeket; b) a feltételek méltányosak, ésszerűek és nem indokolatlanul korlátozóak; és (c) lehetősége volt arra, hogy konzultáljon a választott jogi tanácsadóval, mielőtt elfogadja a Feltételeket.
 17. Túlélés.
  A jelen Feltételek megszűnésekor a szellemi tulajdonra, a hozzájárulásokra, a harmadik felekkel folytatott vitákra, a kártalanításra, a jótállási nyilatkozatra, a felelősség korlátozására, a nyugtázásra, a túlélésre és az általános rendelkezésekre vonatkozó rendelkezések fennmaradnak.
 18. Általános rendelkezések.
  1. Közlemények. A társaság e-mailen, rendes levélben vagy a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon keresztül küldhet értesítéseket, ideértve a jelen feltételek módosítására vonatkozó értesítéseket is.
  2. Lemondás. A Társaság által a Feltételek bármelyik rendelkezésének megsértéséről vagy meg nem feleléséről írásban írásban kell értesíteni, és azt nem szabad úgy értelmezni, vagy azt jelenti az ilyen rendelkezés folyamatos lemondására vagy bármely más jogsértés lemondására vagy a feltételek teljesítésének megsértése.
  3. Teljes egyezés. Ezek a feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat a felek közötti teljes egyetértést foglalják magukban, és helyettesítik a jelen tárgy tárgyával kapcsolatos minden előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodást vagy megállapodást.
  4. Ügyvédi díjak. A jelen Feltételekből eredő peres eljárásokkal összefüggésben az uralkodó fél jogosult megtéríteni az összes felmerült költséget, ideértve az ügyvédi díjakat is, függetlenül attól, hogy az elszámolás során, a tárgyaláson, a választottbírósági eljárásban, a fellebbezés során vagy bármely csődeljárásban merült fel.
  5. Érvénytelenség. A jelen Feltételek bármely, bármely joghatóságban érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezése az ilyen joghatóság tekintetében érvénytelen vagy végrehajthatatlan mértékig hatástalan, anélkül hogy érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná tenné a Feltételek fennmaradó rendelkezéseit, vagy befolyásolná bármelyik rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát. a jelen Feltételek rendelkezéseit bármely más joghatóság alatt.
  6. A zsűri perről való lemondás. A jelen Feltételek elfogadásával a felek tudatosan és szándékosan lemondnak minden olyan joguktól, amelyet az alkalmazandó törvények alapján bírósági eljárás indítanak minden olyan vitában, amely a jelen Feltételekből fakad vagy azokkal bármilyen módon összefügg.
  7. Kötelező hatás. Ezek a feltételek a felek és jogutódjaik, engedélyezett meghatalmazottak vagy törvényes képviselők számára kötelezőek és érvényesek.
  8. Vis major. A társaság nem tekinthető a jelen feltételek megsértőjének abban az esetben, ha kötelezettségeinek teljesítése vagy a megsértés orvoslására tett kísérletek bármilyen Isten cselekedete, természeti katasztrófa, kormányzati cselekedet vagy bármely más cselekmény miatt késik, korlátozódnak vagy megakadályozhatók. vagy a társaság ésszerűen befolyásolhatatlan állapotát.
  9. Közös kidolgozás. Ha kétértelműség vagy szándékbeli kérdés merül fel a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése kapcsán, a Feltételeket úgy kell értelmezni, mintha a felek közösen dolgoznák ki, és nem merül fel feltételezés vagy bizonyítási teher a felek bármelyikének előnyben részesítése vagy kedvezőtlensége miatt, bármelyik szerzőjének szerzője alapján. a jelen Feltételek rendelkezéseit.
  10. Non-kiosztás. Lehet, hogy Ön nem átruházza ezt a megállapodást. A társaság bármikor átruházhatja a megállapodás összes vagy bizonyos részét.